+90 850 215 27 99

YETKİ BELGELERİMİZ

Uluslararası ve ulusal kanallarda karayolu taşımacılığı yapılması için Karayolu taşıma yönetmeliği kıstaslarına birebir riayet eden firmamız uluslararası taşımacılık için C3, ulusal taşımacılık için K3 belgelerini alarak tüm hukuki yeterlilikleri sağlamaktadır. Ayrıca Esen Nakliyat taşıma için kullanacağı tüm araçlar için taşıma yetkinlik belgesine sahip olarak yasa dışı tüm taşıma şekillerini açıkça reddetmektedir. Şeffaflık unsuru gözetilerek ilgili belgeler sizlerin huzuruna sunulmuştur.